Witamy w Kancelarii Notarialnej

Założyliśmy ją po to, by chronić Państwa interesy.
Z powodzeniem realizujemy ten cel od lat.

Kancelaria Notarialna Jarosław Pluta - Notariusz Julia Fersten - Notariusz Spółka Partnerska ma siedzibę w Piasecznie, jednak zasięgiem działania obejmuje znacznie szerszy obszar. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie (+48) 22 750-12-12, (+48) 22 737-09-16, (+48) 606-419-941.

Misja zawodu notariusza

Ochrona praw i interesów
klientów

Podstawowym zadaniem każdego Notariusza jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnych oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Wiarygodność i zaufanie
do osoby notariusza

Notariusza powinny cechować przede wszystkim wiarygodność i zaufanie. Cechy te pozwalają mu na godną reprezentację urzędu, który pełni.

Publiczny charakter
pracy notariusza

Notariusz świadcząc czynności notarialne występuje w charakterze funkcjonariusza publicznego, a efekty jego pracy mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialne
 

Nasza Kancelaria udzieli Państwu pomocy w zakresie wszelkich czynności, jakie mogą być dokonywane przez notariusza.