Clean Services

Publiczny charakter pracy notariusza
Publiczny charakter pracy notariusza
Notariusz świadcząc czynności notarialne występuje w charakterze funkcjonariusza publicznego, a efekty jego pracy mają charakter dokumentu urzędowego.