Jarosław Pluta

Jarosław Pluta - notariusz

Jarosław Pluta – notariusz o wieloletnim doświadczeniu, założyciel i partner w Kancelarii Notarialnej Jarosław Pluta – Notariusz Julia Fersten – Notariusz Spółka Partnerska z siedzibą w Piasecznie.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, klasy o profilu matematyczno-fizycznym z wykładowym językiem angielskim.

Dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w cztery lata w ramach indywidualnego toku studiów. Studia ukończył z oceną bardzo dobrą w roku 1992.

W latach 1992-1994 odbył aplikację notarialną, zakończoną egzaminem notarialnym zdanym na ocenę bardzo dobrą. W latach 1995-1997 pracował na stanowisku asesora notarialnego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 1997 roku został powołany na stanowisko notariusza i rozpoczął działalność jako notariusz z siedzibą w Piasecznie.

W roku 2000, w uznaniu posiadanej wiedzy, otrzymał propozycję prowadzenia wykładów dla aplikantów notarialnych. Funkcję wykładowcy pełni do dnia dzisiejszego, jest również członkiem komisji egzaminacyjnych. W ramach działalności w samorządzie zawodowym został powołany do pełnienia funkcji wizytatora w Izbie Notarialnej w Warszawie, wyznaczonego do przeprowadzania wizytacji oraz lustracji działalności notariuszy i asesorów notarialnych.

W 2012 roku został wybrany na Członka Rady Izby Notarialnej w Warszawie VIII kadencji.

Do ulubionych dziedzin prawa Jarosława Pluty należą: prawo lokalowe, prawo rodzinne i gospodarka nieruchomościami.

Pobierz wizytówkę (V-Card)