Notariusz

Jarosław Pluta – Notariusz

Jarosław Pluta – notariusz o wieloletnim doświadczeniu.
Założyciel Kancelarii Notarialnej Jarosław Pluta – Notariusz z siedzibą w Piasecznie.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, klasy o profilu matematyczno-fizycznym z wykładowym językiem angielskim.

Dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w cztery lata w ramach indywidualnego toku studiów. Studia ukończył z oceną bardzo dobrą w roku 1992.

W latach 1992-1994 odbył aplikację notarialną, zakończoną egzaminem notarialnym zdanym na ocenę bardzo dobrą.
W latach 1995-1997 pracował na stanowisku asesora notarialnego.
Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 1997 roku został powołany na stanowisko notariusza i rozpoczął działalność jako notariusz z siedzibą w Piasecznie.

W roku 2000, w uznaniu posiadanej wiedzy, otrzymał propozycję prowadzenia wykładów dla aplikantów notarialnych.
Pełnił również funkcję członka komisji egzaminacyjnych. W ramach działalności w samorządzie zawodowym został powołany do pełnienia funkcji wizytatora w Izbie Notarialnej w Warszawie, wyznaczonego do przeprowadzania wizytacji oraz lustracji działalności notariuszy.

Od 2012 roku pełni funkcję Członka Rady Izby Notarialnej w Warszawie odpowiednio VIII, IX i X kadencji.

Do ulubionych dziedzin prawa Jarosława Pluty należą: prawo lokalowe, prawo rodzinne i gospodarka nieruchomościami.

Godziny pracy kancelarii

Godziny pracy kancelarii